Ważne zmiany podatkowe

Obowiązki sprawozdawcze dotyczące zatwierdzonych sprawozdań finansowych za 2021 r. – ostateczny termin do 15 października 2022 r
Dwukrotny wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2023 r.

W 2023 r. wzrost wynagrodzenia minimalnego i minimalnej stawki godzinowej nastąpi dwukrotnie, tj. od 1 stycznia i od 1 lipca. Stanowi o tym przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 13 września br. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Przewiduje ono, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. będzie wynosić od:

  • 1 stycznia – 3.490 zł (wzrost do aktualnego wynagrodzenia minimalnego o 480 zł),
  • 1 lipca – 3.600 zł (wzrost do obecnego wynagrodzenia minimalnego o 590 zł).

Podwyższeniu ulegnie również minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o świadczenie usług. W 2023 r. stawka ta będzie wynosić od:

  • 1 stycznia – 22,80 zł (wzrost do obecnej stawki minimalnej o 3,10 zł),
  • 1 lipca – 23,50 zł (wzrost do obecnej stawki minimalnej o 3,80 zł).