Ważne zmiany podatkowe

Zwrot części wydatków na budowę domu w 2014 r.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468 ze zm.) zostanie uchylona mocą ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304). Niemniej jednak, nowa ustawa zakłada zachowanie praw nabytych przez osoby fizyczne, które przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, wykorzystanych na remont mieszkania czy budowę domu (art. 32 ust. 1).

art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy państwa wynika, że faktury wystawione w poszczególnych latach będą mogły być zrealizowane do określonej w ustawie daty.

Zgodnie z tym przepisem, wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej m.in. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składać się będzie nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wchodzą w Polsce w życie zmiany dotyczące ustawy o VAT

Termin wystawienia faktury VAT

Poważną zmianą w ustawie o VAT jest zmiana terminu obowiązującego na wystawienie faktury. Obecnie fakturę należy wystawić nie później niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Od 1 stycznia 2014 roku fakturę będzie można wystawić najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca.

Zmiany w  VAT będą też umożliwiały wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów lub świadczeniem usług, w terminie 30 dni przed tą datą.

Rozliczenie podatku VAT

Do 31 grudnia 2013 roku obowiązek podatkowy powstaje u podatników podatku VAT chwilą wystawienia faktury sprzedaży. Nawet jeśli faktura nie zostanie wystawiona w obowiązkowym, 7-dniowym terminie liczonym od dnia wydania towaru bądź dnia wykonania usługi, podatnik musi rozliczyć  podatek VAT w dniu, w którym upłynął termin wystawienia faktury.

Nowe przepisy będą umożliwiały rozliczenie podatku VAT w dłuższej perspektywie czasowej, bowiem obowiązek podatkowy powstanie w dniu przekazania towaru klientowi lub wykonania usługi. VAT z faktury będzie trzeba rozliczyć w tym samym miesiącu lub kwartale, w zależności od przyjętego trybu rozliczenia, kiedy była wykonana dostawa towarów lub sama usługa.

Przedsiębiorcy trudniący się świadczeniem usług budowlanych i budowlano-montażowych od nowego, 2014 roku, zyskają obowiązek wystawienia faktury w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi. Jeśli go nie dopełnią, to obowiązek podatkowy pojawi się i tak z chwilą upływu terminu przeznaczonego na wystawienie faktury.

Podatnicy będą mogli dokonywać odliczenia VAT w momencie powstania obowiązku podatkowego sprzedawcy, ale nie wcześniej niż w dniu otrzymania faktury.

Potwierdzenie odbioru faktur korygujących

Obecnie aby przedsiębiorca mógł obniżyć podstawę opodatkowania z tytułu podatku VAT przy błędnie wystawionej fakturze i jej korekcie, musi uzyskać uprzednio potwierdzenie odbioru faktury korygującej od nabywcy. Od przyszłego roku nie będzie takiego wymogu.