Ryczałt

Ewidencja przychodów / Zryczałtowany podatek dochodowy

Zakres usług w biurze rachunkowym Warszawa-Ursus:

•  bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
•  prowadzenie ewidencji środków trwałych
•  prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
•  obliczanie zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
•  reprezentowanie w Urzędach Skarbowych
•  doradztwo w kwestiach podatkowych