ZUS

• wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji
• przygotowywanie i składanie dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników
• przygotowywanie wymaganych raportów miesięcznych
• przegotowanie i składanie dokumentów dotyczących wszystkich zasiłków
• składanie wniosków do PFRON o zwrot składek -osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności