Zwrot części wydatków na budowę domu w 2014 r.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468 ze zm.) zostanie uchylona mocą ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304). Niemniej jednak, nowa ustawa zakłada zachowanie praw nabytych przez osoby fizyczne, które przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, wykorzystanych na remont mieszkania czy budowę domu (art. 32 ust. 1).

art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy państwa wynika, że faktury wystawione w poszczególnych latach będą mogły być zrealizowane do określonej w ustawie daty.

Zgodnie z tym przepisem, wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej m.in. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składać się będzie nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.