Wskaźniki i stawki rok 2014

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 01.01.2014 do 31.12.2014 kwota 1.680,00
Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT  – 150.000 zł